Leren leven met angst

foto kind angst

Uit mijn coachingpraktijk gegrepen …

Hoe angst ontstaat

Angst in alle vormen

Angst hoort bij het leven

Angst vermijden is een onmogelijke strijd

Angst drukt ook een behoefte uit

5 tips om serener te leven mét angst

En jij nu ….

Uit mijn coachingpraktijk gegrepen …

Ik durf die stap niet zetten want ik ben bang …

Wat als het misloopt?

Wat als ik de verkeerde keuze maak?

 

Ik ben bang om dit of dat te doen …

Ik ben bang dat dit of dat gebeurt

 

En vooral

Ik wil van die angst af …

Ik wil die angst niet meer voelen …

Hoe kan ik zonder angst door het leven …

 

Zoveel zinnetjes die de wens uitdrukken om in strijd te gaan tegen angst … en hem te overwinnen.

En als dat nu eens geen goed idee zou zijn?

Leren leven met angst: we leerden het niet!

we leren om "dapper" en zonder angst te zijn

Van kinds af aan horen we:

“Wees maar niet bang!”

“Daar ga je toch niet bang voor zijn?”

“Flinke jongens (en meisjes) zijn niet bang!”

We geloven dat we in deze wereld altijd sterk en onbevreesd moeten zijn …

We zien rolmodellen rondom ons die niet bang zijn (of niet bang lijken) …

De helden uit onze jeugdfilms en jeugdliteratuur doen ongelooflijk dappere dingen …

En wij denken dat bang zijn een doodzonde is …

En dan ben je volwassen en durf je niet toegeven dat je bang bent voor iets, dat je iets niet durft, dat je last hebt van angstaanvallen, …

Misschien heb je wel mensen rondom jou die de zinnetjes uit jouw jeugd herhalen …

die het helemaal niet begrijpen dat je “daarom” bang bent …

Dus begin je te denken je dat je niet normaal bent …

en denk je dat je je angst(en) eerst moet overwinnen vooraleer je “echt” kan leven zoals je wenst …

Je leeft dus in het verleden met de angst om iets wat gebeurd is

en in de toekomst met de angst voor wat zou kunnen gebeuren

Wat duidelijk is is dat je helemaal niet meer in het heden leeft!

En dat weegt …

Angst in alle vormen

FEAR

Angst is een emotie die gelinkt is aan een gevoel van onveiligheid, gevaar en het onbekende.

Zo is er:

 • angst voor verandering,
 • angst om een presentatie te geven,
 • angst om een nieuw leven op te starten,
 • angst voor spinnen, hoogtevrees, enz
 • angst om te mislukken,
 • verlatingsangst, bindingsangst, …
 • angst om je job te verliezen,
 • angst om wat anderen over je zullen zeggen,
 • angst om ziek te worden,
 • angst voor een diagnose,
 • angset voor een verdict,
 • angst om dierbaren te verliezen,
 • en ja ook angst om bang te zijn …

En als we nu eens zouden leren om de strijd te staken en

Leren leven met angst want angst hoort bij het leven

Angst is een van de vier basisemoties (angst, verdriet, boosheid en blijdschap) en bestaat in alle gradaties van bekommernis en ongerustheid tot angst, fobieën en paniek (een plotse en hevige angst).

En je kan wel stellen dat iedereen angst heeft. Maar niet iedereen is bang om dezelfde dingen en niet iedereen gaat er op dezelfde manier mee om.

Een leven zonder angst is quasi niet mogelijk.

Soms gaat angst gepaard met fysische verschijnselen, je krijgt hartkloppingen, je ademhaling wordt sneller, je zweet (angstzweet), je spieren spannen zich aan, je gaat trillen …

Angst is iets ongrijpbaars, iets irrationeels. Angst kan zowel een positieve als een negatieve impact hebben. Je bent bang voor reële of potentiële gevaren. Of wat je vreest ook werkelijkheid wordt, weet je niet met zekerheid. Dus je angst is reëel, wat je vreest is dat niet per se.

Als angst belemmerend, verlammend of vermijdend werkt, is hij een slechte raadgever. Hij verzwakt je actiepotentieel en je creativiteit. Als belemmerende kracht kan angst heel wat ‘dromen’ in de weg staan of ons verkeerde keuzes doen maken.

Angst is ook een positieve kracht. Angst is meestal een functionele, nuttige emotie; als reactie op een dreiging of een gevaar, reëel of ingebeeld, helpt angst je te anticiperen. Angst houdt je alert. Gezonde angst kan een bron van energie zijn.

Angst vermijden is een onmogelijke strijd

een onmogelijke strijd

Velen onder ons willen maar één ding en dat is “angst overwinnen”, het gevecht met angst winnen.

Alsof we vechten tegen een draak of een windmolen die altijd maar weer opduikt, overal en eender wanneer

En dat vraagt heel veel energie …

Maakt ons moe …

En dan worden we nog krampachtiger …

En zitten we nog meer vast in onze angst, de angst om weer angstig te worden

In mijn recente ACT opleiding (Acceptance & commitment therapy) konden we dit mooi ervaren met een oefening waarbij we een negatief gevoel probeerden weg te duwen en zelf konden ervaren dat we daardoor letterlijk alle armkracht verloren om aan te pakken wat moet aangepakt worden (of vast te pakken wie moet vastgepakt worden 😉).

Dus staak de strijd met angst, laat hem toe, leg hem naast je neer – hij is er nog altijd – en kies bewust hoe je ermee omgaat met de volle kracht van je armen en handen die vrij zijn.

Besef ook vooral dat jij je angst niet bent … het is je brein dat jou alert maakt … dus beeld je in dat je de angstgedachte in een koffertje steekt dat je overal meeneemt …. er is jij en er is je koffertje en dat zijn twee verschillende dingen. De angst is er nog altijd, maar je hebt hem naast je neergezet … als het nodig zou blijken en er echt gevaar is, vindt die wel een uitweg uit de koffer …

Moeilijke situaties, ervaringen en emoties in je leven zijn onvermijdelijk. Niets is voor altijd rozengeur en maneschijn .  Durf er dus mee te leven …  want dat zijn dingen die jij niet kunt controleren …

De enige manier om geen angst te voelen is door niets te doen … en dan wordt het leven hele saai … of word je misschien nog banger van alles omdat je niets meer uitprobeert.

Angst drukt ook een behoefte uit

Als angst opduikt, dan wil dat iets zeggen.

Dan wil dat zeggen dat jij nood hebt aan gerustgesteld worden, dat je wilt beschermd en geholpen worden.

Wat kan helpen is erover praten met iemand die hiervoor openstaat en die je niet zal veroordelen.

En daar zit het hem soms, we zijn zo beschaamd dat we er niet durven over praten. En als we het wel doen horen we dikwijls onbegrip aan de andere kant.

Nochtans zorgt connectie en medeleven en empathie voor meer veerkracht en dus de mogelijkheid om de angst ruimte te geven in je leven.

En …by the way … een stevige rustgevende en liefdevolle knuffel doet ook wonderen … 🤗 🤗 🤗

Fear kills more dreams than failure ever will

― Suzy Kassem

Leren leven met angst in 5 stappen

1-    Spreek anders over je angst

Kijk eens naar het zinnetje

“Ik ben bang”

Hier staat letterlijk “Ik = bang”

Je gaat je als het ware identificeren met je angst … en we zagen het al … jij bent je angst niet; je angst is een verhaaltje van je brein…

Zeg dus liever “ik heb een angstgevoel’.

2-    Verander je gedachtenpatroon

Als je brein nog meekan, kan een eerste stap zijn je gedachtegang even te gaan analyserendat.

Is er een aanleiding voor je angst?

Weet je 100 % dat de angstgedachte waar is; m.a.w. zal dat wat je vreest 100% zeker uitkomen?

Kan je de gedachte omdraaien in iets helpend? 

Ik geef mijn coachees ook altijd de volgende vraag mee: Hoeveel van de dingen waar jij bang voor was zijn uitgekomen?

Want:

 • Van de 100 % dingen die we vrezen
 • Komen er misschien 5 % ergens in onze buurt
 • En slechts 1 % van onze vrezen komt uit
 • Maar buiten de 100% dingen waar we bang voor zijn
 • Zijn er de dingen die je echt overkomen
 • Wedden dat je die niet hebt zien aankomen en zelfs nooit hebt gevreesd?

3-    Bekijk angst als een groeimotor  

Angst is onlosmakelijk verbonden aan durven en “durven is je angsten onder ogen durven zien en actie ondernemen”. 

Doe dus wat je niet durft … Ga de uitdaging aan … Stap uit je comfortzone, huiver en bibber, voel de angst … maar doe het … en neen je hoeft niet meteen grootste en gevaarlijke dingen te doen, neem kleine stapjes en wordt goede maatjes met je angst.

Kijk welke kleine tussenstapjes je kan nemen.

En wacht zeker niet tot de angst weg is om het pad  van het waardevolle leven te leiden wat jij wilt leiden.

Feal the fear and do it anyway – Susan Jeffers

4. Zorg voor voldoende ontspanning

Mensen die moeilijk kunnen ontspannen en krampachtig in het leven staan, hebben meer aanleg voor angstgevoelens en -gedachten.

Tegelijk ontspannen en angstig zijn is niet mogelijk.

Probeer bij een angstgedachte een positief gevoel op te roepen; denk aan iets leuks, iets waar je blij van wordt, iets rustgevend; een veilige en rustige plaats, het beeld van een vakantie, van een geliefde, van je huisdier dat rust brengt, … Sluit hierbij eventueel je ogen en zie de beelden op je netvlies.

Alterneer in je activiteiten ook inspanning en ontspanning. Ga wandelen, ga in de natuur, doe aan sport, lees, kortom … doe datgene waar jij rustig van wordt.

5. Angstaanval?

Op het moment dat je een angstaanval hebt, doe dan een SLOW

SLOW-model

Stop: neem een pauze van ongeveer een kwartier en kom in het hier en nu; blijf ademen  😉 🌬️

Luister: Wat zegt die angst jou? Aanvaard dat emoties (ook onaangename) er zijn om gevoeld te worden. Wees bereid om op een compassievolle manier ruimte te geven aan die onaangename emoties of gedachten. Probeer niet te vechten tegen de angst. Bekijk angst ook positief: hij kan een goede raadgever zijn. En blijf ademen 😉 🌬️

Objectiveer: Is er een objectieve reden om angstig te zijn? welke is die? Hoe zeker ben je daar van? Hoeveel %? 100%? Neen? Dus toch niet zo zeker? Hoeveel energie kost het je om vast te houden aan die angstgedachte? Waar ben je met die angstgedachte (in het verleden of de toekomst, niet in het NU)? Wat mis je als je blijft vechten tegen je angst? En blijf ademen 😉 🌬️

Handel wijs: neem afstand neemt van je angst … jij bent je angst niet … 

oh ja … en blijven ademen natuurlijk 😉 🌬️

…  En jij nu

Wat staat jouw angst in de weg?

Wat zou je doen als je je angst ruimte zou geven?

Wat is voor jou het waardevolle leven dat je wilt leiden? Wat zou je doen als je vrij kon leven volgens je natuur, als je je diepste dromen en verlangens zou kunnen realiseren?

Wat zou een eerste stapje kunnen zijn?

Check ook even of de mensen die je omringen je angsten aanvaarden of ze eerder minimaliseren?  Geven ze jou een veilig gevoel of oordelen ze?

brigitte ballings

Brigitte Ballings

Als transitie- en veerkrachtcoach help ik jou als je een volgende stap wilt nemen in je leven. Ik ondersteun je om je eigen pad te vinden en dat ook te durven volgen met zelfvertrouwen en veerkracht

Dankzij mijn verschillende coachingopleiding – en onder andere mijn ACT opleiding – kan ik je op een compassievolle manier verder helpen met je angstgedachten en andere moeilijke emoties en gedachten.

Andere blogs lezen rond dit thema:

Spring uit je gouden kooi

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *