Privacy policy

 

Deze website is eigendom van Bounce Back Coaching (gcv)

Contactgegevens:

Adres maatschappelijke zetel: Vijverstraat 25 te 1853 Strombeek-Bever

Telefoon: 0496 50 01 81

E-mail: brigitte.ballings@hotmail.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0680 999 782

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bounce Back Coaching.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Bounce Back Coaching levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bounce Back Coaching de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bounce Back Coaching kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bounce Back Coaching geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bounce Back Coaching kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Bounce Back Coaching verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Vilvoorde bevoegd.

Privacybeleid

Bounce Back Coaching neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht!

Bounce Back Coaching verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij brigitte.ballings@hotmail.be & de contactpagina van de  website van Bounce Back Coaching

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Bounce Bounce Back Coaching verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Back Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bounce Back Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bounce Back Coaching verstrekt. Bounce Back Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam (bij inschrijving op onze blog of bij vraag tot contactname)
– Uw telefoonnummer (bij vraag tot contactname)
– Uw e-mailadres (bij inschrijving op onze blog of bij vraag tot contactname)

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst).

Waarom heeft  Bounce Back Coaching gegevens nodig?

Bounce Back Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk of per e-mail te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Bounce Back Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door u gevraagde dienst (het downloaden van materiaal of het ontvangen van de blogs of andere onlineprogramma’s)

Hoe lang bewaart Bounce Back Coaching gegevens?

Bounce Back Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Bounce Back Coaching verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Bounce Back Coaching verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij door het gebruik van software die noodzakelijk is om de business te doen, bijvoorbeeld MailChimp, Google.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Bounce Back Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bounce Back Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bounce Back Coaching te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bounce Back Coaching heeft hier geen invloed op.

Bounce Back Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via Bounce Back Coaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar brigitte.ballings@hotmail.be

Bovendien, hebt u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: brigitte.ballings@hotmail.be

Direct marketing

U heeft het recht u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Beveiligen

Bounce Back Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bounce Back Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

​Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bounce Back Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bounce Back Coaching op via brigitte.ballings@hotmail.be