30 dagen zonder klagen?

Morgen start de actie “30 dagen zonder klagen”.
Is dat wel mogelijk? Moet iedereen plotseling artificieel “happy happy” beginnen doen?
Als ik naar de cliënten kijk die ik begeleid of naar familie, vrienden, kennissen en buren, dan zie ik dat ieder van ons toch dikwijls geconfronteerd met heel moeilijke situaties.
Zo is er

  • Clara (*), die solliciteerde voor een job, en ondanks al haar talenten en haar motivatie toch niet werd weerhouden
  • Hendrik, die na een burn-out periode er bovenop nog werd ontslagen
  • Mary, die gevraagd werd om een stap terug te zetten op de hiërarchische ladder
  • Bert, bij wie een ernstige ziekte werd vastgesteld
  • en ook alle andere anoniemen, die hun leven plots hebben moeten omgooien en elke dag blijven vechten …

Allemaal heftige situaties, transitiemomenten, keerpunten in het leven.
Je zou voor minder klagen.
En toch is de ene persoon beter in staat is dan de andere om met dergelijke uitdagende of stressvolle situaties om te gaan. Toch ziet de ene persoon het glas eerder vol dan leeg.
Waarom? Veerkracht misschien?
Wat is veerkracht?
Oorspronkelijk komt de term ‘veerkracht’ (‘resilience’) van het LATIJNse ‘resilire’, dat zoveel betekent als ‘achteruit springen’, ‘weerstaan aan vervorming na een schok’.
Wist je dat de term eerst gebruikt werd in de FYSICA? het vermogen dat metaal heeft om te weerstaan aan druk en om weer zijn initiële vorm aan te nemen nadat het vervormd is geweest.
Op MENSEN toegepast gaat het dus om ‘mentale veerkracht’, de soepelheid, hun aanpassingsvermogen, hun incasseringsvermogen tegenover de tegenslagen van het leven, maar ook hun vermogen om door te gaan ondanks moeilijke omstandigheden.
Veerkracht is de overtuiging dat alles de plaats krijgt die het verdient, in contrast met gelatenheid of onverschilligheid.
Symbolen van veerkracht
Veerkracht of ‘het vermogen om weer terug te veren’ kan op verschillende manieren gesymboliseerd worden.
Ik houd persoonlijk van deze 3 symbolen:

  • het ELASTIEK waaraan getrokken wordt en dat altijd (of toch in zekere mate) zijn vorm terugvindt,
  • de VEER die altijd weer ‘opveert’ na de druk,
  • het RIET dat plat gaat liggen onder de storm, dat niet breekt en daarna op een soepele manier weer opveert, onder de eerste zonnestraal.

Vanwaar komt veerkracht? Hoe staat het met je veerkracht te vergroten?
Dat lees je in een volgende blog!
(*) fictieve namen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *