Mijn boek

Op 24 mei 2016 verscheen mijn boek Een stap terug? Ik denk er niet aan!

Waarom dit boek?

Wetecover groternschappelijk onderzoek wijst uit dat een op de drie werknemers in de komende jaren het risico loopt om een stap terug te moeten zetten in zijn loopbaan. Omwille van diverse redenen: herstructureringen & fusies, delayering, verlenging van de pensioenleeftijd, …. Mij overkwam het op 12 december 2012 om 12 uur … Die dag verneem ik dat ik gedwongen word een stap terug te zetten in mijn loopbaan of het bedrijf mag verlaten

Voor wie is dit boek bestemd?

Het boek richt zich in de eerste plaats naar de lezer die op een keerpunt is gekomen in zijn loopbaan of leven, geconfronteerd wordt met een stap terugzetten of er spontaan over nadenkt om die stap te zetten. Ook (HR)-managers die zelf demotie moeten doorvoeren en zich afvragen wat er allemaal speelt in het hoofd van hun medewerkers, hoe zij ervoor kunnen zorgen om deze ervaring op een constructieve en professionele manier te laten verlopen, zijn een ideaal lezerspubliek.

Wat vind je in dit boek?

In Een stap terug? Ik denk er niet aan! laat ik je binnenkijken in een aantal onverwachte en persoonlijke facetten van mijn ervaring en geef ik een persoonlijke belichting op wat een stap terugzetten met een mens doet, in zijn hoofd en in zijn hart. Je leert ook hoe je als medewerker alle hendels in handen hebt om van deze loopbaanstap een positief verhaal te maken. Omdat een stap terugzetten in je loopbaan geen schande hoeft te zijn zolang deze stap je dichter brengt bij jezelf.  Omdat het tijd is om het taboe rond “demotie” te doorbreken.

Hoe is dit boek opgebouwd?

Het boek bestaat uit 5 grote delen. Mijn eigen doorleefde verhaal is de rode draad doorheen het hele boek, onder de vorm van uittreksels uit mijn “12-12-12-dagboek”. Een aantal interviews van andere mensen die demotie ondergingen, geven een extra belichting.

  • In Deel 1 lees je meer over de gangbare terminologie en over hoe je zelf naar deze loopbaanstap kan kijken
  • In Deel 2 verkennen we de verschillende fasen in het proces van vóór de aankondiging tot erna. Bij elke fase krijg je een aantal nuttige handvaten mee.
  • In Deel 3 onderzoeken we welke hefbomen je als mens en werknemer hebt om deze loopbaanstap te kunnen aanvaarden en welke bijkomende hulpbronnen je bij je werkgever kan aanboren om deze ervaring aanvaardbaar(der) te maken.
  • In Deel 4 zien we hoe deze loopbaanstap past binnen de ruimere context van duurzaam loopbaanbeleid
  • In Deel 5 tenslotte maken we de link tussen een stap terugzetten in je loopbaan en persoonlijk leiderschap

Waarom zou je dit boek lezen?

Als je

  • meer wilt weten over een stap terugzetten in je loopbaan
  • een antwoord wenst op je tot nog toe onbeantwoorde vragen
  • zelf deze stap wilt zetten maar nog een duwtje nodig hebt
  • wilt weten wat er in het hoofd en hart omgaat van iemand die deze stap heeft beleefd

dan zal dit boek je inspireren, je stof tot nadenken geven en je verder helpen op je groeipad.

Praktische gegevens

De Nederlandstalige versie “Een stap terug? Ik denk er niet aan!” is verkrijgbaar via de website van mijn uitgever Witsand of via bol.com (22,50 EUR)

De Engelse versie “A step back? No way” is verkrijgbaar in e-boek formaat via de website van mijn uitgever Witsand (15,95 EUR)